Paramą Rušingos regiono bendruomenėms buvo pradėta teikti 1994 m. su tikslu padėti šeimoms prisitaikyti prie kintančių gyvenimo sąlygų ir gerinti vaikų padėtį šeimose. Projektas apima 3 200 šeimų ir suburia bendruomenes, kurios pačios spręstų sau aktualius klausimus.
Projektas apima 6 vietoves, kuriose veikia iš 15-20 žmonių susidedančios vietos veiklos grupės. Jose sprendžiami įvairūs bendruomenės vystymosi klausimai: sveikatos apsauga ir sanitarija, gyventojų verslumo skatinimas, švietimas, rajonų plėtra, aplinkosauginis gyventojų sąmoningumas, vaikų užimtumas.