Paramos vaikams projektas Mačingos apskrityje remiasi idėja, kad bendruomenės žmonės patys turi bendrai diskutuoti ir nuspręsti imtis veiksmų, spręsdami svarbius klausimus, ypač susijusius su vaikų gerove ir auklėjimu.

Projektas skirtas 13 500 namų ūkių / šeimų arba iš viso 67 500 žmonių, suskirstytų į maždaug 450 vietos veiklos grupių. Projektas įgyvendinamas tik Humanos lėšomis ir pačių gyventojų pastangomis, be jokios finansinės paramos iš išorės.

Further