Qiaojia apskritis yra šiaurės rytinėje Yunnano provincijos dalyje, į pietvakarius nuo Zhaotong prefektūros. Apskritį sudaro 16 savivaldybių, kuriose yra įsikūrę 461 000 gyventojų. Apskrityje išskiriamos 25 etninės grupės, o 21 proc. gyventojų yra atsidūrę žemiau skurdo ribos.

POF Qiajoja 3

Vykdant projektą „Ikimokyklinis ugdymas ateičiai“, Qiaojia siekiama sukurti standartizuotas ikimokyklines įstaigas, veikiančias neturtingose kaimo vietovėse. Projekto metu atnaujinami nenaudojami ugdymo įstaigų kabinetai, įdarbinamas vietinis jaunimas, turintis aukštesniojo vidurinio išsilavinimo diplomą, rengiami kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogai.


Mokyklėles lanko 3–6 metų vaikai, kuriems dėstomi dalykai apie gamtą, gyvūnus, mitybą, sveikatą ir tai, kaip išreikšti save per meną ir muziką. Projekto tikslas - sukurti saugią ir higieninę aplinką mokymuisi ir gyvenimui, suteikti vaikams prieigą prie aukštos kokybės ikimokyklinio ugdymo, galimybę susipažinti su įvairiomis kultūromis ir būti gerai pasirengusiems mokytis pradinėje mokykloje.