Mokytojų rengimo programos Indijoje pagrindas – žinių ir asmenybės ugdymas bei tarpusavio pasitikėjimo kūrimas. Programos tikslas – parengti mokytojų, kurie savo veikloje gebėtų taikyti inovatyvius mokymo metodus ir subalansuotai perteiktų tam tikrų dalykų teoriją ir praktiką.

Būsimi mokytojai baigia dvejų metų trukmės programą, per kuria įgyja teorinių žinių bei praktinių įgūdžių ir gali dėstyti bet kuriame pradinio ugdymo lygyje. 2018 m. programoje studijavo 816 studentų, iš kurių 269 šias studijas baigė.