30-yje kaimų pietiniame Belize vykdoma gamtos nelaimių rizikos mažinimo programa. Pasitelkiant darnaus vystymosi priemones, vietos gyventojai mokomi geriau prisitaikyti prie klimato kaitos ir tapti atsparesniais didelių gamtinių pavojų atveju. Įgyvendinat projektą vykdomi įspėjimo apie pavojų sistemų mokymai, padedama optimizuoti ekstremalių situacijų tarnybų veiklą, remiamas vietos lygmens rizikos valdymo strategijos kūrimas.
Nelaimių rizikos mažinimo projektas Belize pradėtas vykdyti 2018-aisias metais. Jo trukmė – 2 metai. Projekto aprėptis – 180 ūkių (8000 regiono gyventojų).