Projektas įgyvendinamas nuo 2007 m. ir vykdomas Toledo regione, kur su skurdu susiduria daugiau kaip 50 proc. vietos gyventojų.
Projekto tikslas – kovoti su skurdu ir užtikrinti, kad kiekvienas vaikas augtų darnioje aplinkoje tinkamai išnaudodamas savo potencialą. Projekto priemonės pasiekia apie tūkstantį šeimų Toledo regione, o nuo 2018 m. projekto veiklos imtos plėtoti ir kaimyniniame Stan Creek regione.