Lietuvos vidaus reikalų ministerijai pavaldi viešoji įstaiga Bendrystės ir socialinių inovacijų centras (BSIC, www.bendryste.lt ) dirba su įvairiais socialiniais projektais — imigrantų integracija (lietuvių kalbos pamokos ir kt.). Nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio, įstaiga vykdo socialinę akciją — renka ir rūšiuoja bei išveža dėvėtus drabužius į pabėgėlių stovyklas. Dovanojamus drabužius gyventojai atveža į įstaigą, įsikūrusią Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastate Vilniaus senamiestyje. Per mėnesį, BSIC surenka apie du šimtus kilogramų dėvėtų drabužių, žaislų ir avalynės. Dėl vietos sandėliuoti stokos, 2021 m. rugsėjo 1 dieną BSIC paskelbė stabdanti dėvėtų drabužių rinkimą. Ieškodama ekspertinės pagalbos, BSIC kreipėsi į Humana People to People Baltic.

Rugsėjo 13 d., BSIC kvietimu, įstaigoje lankėsi Humana People to People Baltic (HPP Baltic) darbuotas Julius Norvila. Gabrielė Janilionytė, BSIC kultūrinių projektų koordinatorė, parodė HPP Baltic darbuotojui dėvėtų drabužių surinkimo, rūšiavimo ir sandėliavimo patalpą ir papasakojo apie iššūkius, su kuriais įstaiga susidūrė tvarkydama iš gyventojų surinktus drabužius. Pvz., įstaiga neturi tinkamai įrengtų patalpų, kuriose galėtų sandėliuoti ir rūšiuoti gyventojų atvežtus drabužius, drabužių rūšiavimo darbą tenka patikėti savanoriams, kurių žinios ir galimybės tinkamai atlikti šį darbą yra ribotos. Ką daryti su migrantams netinkamais drabužiais, kurių kiekis įstaigos sandėlyje nuolat didėja?

Savo ūkinę veiklą HPP Baltic vykdo pagal šiuolaikinius dėvėtų drabužių ir tekstilės gaminių tvarkymo, tai yra pakartotinio naudojimo ar perdirbimo standartus. Kaip socialiai atsakinga įmonė, HPP Baltic nuosekliai rūpinasi aplinkosauga ir investuoja į gyvybiškai svarbių išteklių, pvz., gėlo vandens, medvilnės, elektros energijos, tausojimą. Be to, HPP Baltic nuolat teikia paramą dėvėtais drabužiais Lietuvoje veikiančioms socialinės veiklos biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms, kaip antai, Kauno tardymo izoliatoriui, Pravieniškių pataisos namams—atvirajai kolonijai, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir kt. HPP Baltic suteikiamos paramos kokybės ženklu yra ilgalaikis bendradarbiavimas su šiomis Lietuvos teisingumo ministerijai pavaldžiomis įstaigomis ir nevyriausybinėmis socialinės veiklos organizacijomis.

Rugsėjo 13 d. įvykusiame BSIC ir HPP Baltic darbuotojų susitikime buvo aptarta HPP Baltic patirtis teikiant paramą dėvėtais drabužiais, kaskart aukštesni atliekų, ypač surinktų iš gyventojų drabužių, tvarkymo standartai, bei BSIC galimybės pasikonsultuoti su kitomis HPP Baltic paramą gaunančiomis įstaigomis ir organizacijomis, įvertinti nuosavą poros mėnesių patirtį, sukauptą tvarkant surinktus dėvėtus drabužius, bei peržiūrėti savo veiklos planus. BSIC, peržiūrėjęs savo veiklos planus, sugrįš prie bendradarbiavimo su HPP Baltic idėjos.