Rugpjūčio 30 dieną Humanoje lankėsi Lietuvos Raudonojo kryžiaus darbuotojos Linė Skirpstė ir Ingrida Tauperytė. Šio vizito tikslas — susipažinti su Humanos galimybėmis suteikti didesnę nei anksčiau paramą drabužiais.

Teikdama paramą dėvėtais drabužiais, Humana siekia užtikrinti paramos kokybę, tai yra, kad parama būtų suteikta sutartu laiku ir apimtimi, kad atitiktų gavėjų lūkesčius, kad panaudotas būtų kiekvienas padovanotas drabužis. Susitikime aptarta buvo ir suteiktosios paramos, tai yra dovanojamų drabužių išdalijimo tikslo grupės žmonėms tvarka bei galimybės gauti drabužių gavėjų atsiliepimus.

Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos pusės pateko daugiau negu keturi tūkstančiai neteisėtų migrantų. Dauguma jų atvyko nelegaliai kirsdami valstybinę sieną ir buvo apgyvendinti iš viso 37 skirtingose Lietuvos vietose. Rūpestis visoje šalyje apgyvendintais keturiais tūkstančiais migrantų tapo rimtu iššūkiu vyriausybei, nacionalinėms ir savivaldybių institucijoms, pilietinės visuomenės bei socialinės veiklos organizacijoms.

Lietuvos Raudonasis Kryžius Humanos paramos drabužiais šalyje sulaikytiems migrantams prašo — ir gauna — nuo 2014-ųjų metų, tai yra jau septintus metus iš eilės. Ilgalaikis ir nenutrūkstamas Humanos ir Raudonojo Kryžiaus bendradarbiavimas yra Humanos paramos teikimo kokybės sertifikatas.

Artėjant žiemai, Lietuvos Raudonasis Kryžius norėtų iš Humanos gauti bent vieną tūkstantį vyriškų žieminių striukių Lietuvoje apgyvendintiems migrantams aprengti.